REGISTER / KAYIT

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME / IMPORTANT INFORMATION
1)Katılımcılar çalışmalarını sistem üzerinden kayıt edeceklerdir.Participants will register their work through the system.
2)Gönderilen çalışmalar hakem heyetimiz tarafından incelenecektir.The submitted work will be examined by our science committee.
3)Hakem heyetimiz tarafından onay verilen çalışmalara ait “Kabul Bildirimi” mail yolu ile yazarlara yapılacaktır."Acceptance notification" of works approved by our committee will be made to the authors by mail.
4)Onay mailini alan katılımcılar, katılım ücretini erken kayıt veya geç kayıt tarihine kadar yatırmalı ve gerekli bilgileri bize mail ile göndermelidir.Participants who receive the confirmation mail must pay the registration fee until the early registration or late registration date and send the necessary information to us by e-mail.
5)Gönderilen e-mailde dekont ile beraber TC Kimlik Numarası, Bildiri İsmi, İsim-Soyisim ve Açık Adres bilgilerinin yazması gerekmektedir. Katılımcıların yanında gelecek refakatçiler kongre imkanlarından faydalanmak isterlerse refakatçi ücreti ödemek zorundadırlar. Refakatçi ücreti kongre sırasında alınacak ve katılım belgesi orada düzenlenecektir. Gelmeyen katılımcılara katılım belgesi düzenlenmeyecektir.In the e-mail that is sent, it is necessary to write the ID number, Title of the Study, Name-Surname and Open Address. If the companions who will come to congress with participants want to take a advantage of the congress facilities, they should pay the “External Partipicipants Fee”. “External Partipicipants Fee” will be collected during the congress and the participition certificate will be arranged there. Participition certificate will not be issued to the participants who aren’t come to the congress.
6)Kabul belgeleri, katılım ücretini yatırmış olan katılımcılarımıza tarafımızdan mail ile gönderilecektir.Acceptance certificate will be sent by email to participants who have paid the registration fee.
7)Online Sunumlar için; Sunum dosyaları kongrenin gerçekleştirileceği tarihten en geç 3 gün öncesine kadar düzenleme kuruluna gönderilmelidir. Sunumlar adobe connect bağlantısı ile gerçekleştirilecektir. Sunucu belirlenen saatlerde sunumunu yapmak zorundadır. Sunum süresi 10dk'yı geçmemelidir.For Online Presentations; Presentation files should be sent to the orginization committee, no later than 3 days before the date on which the congress will be held. Presentations will be made via the Adobe Connect connection. The presenters will be perform the presentation at the designated times. The duration of the presentation must not exceed 10 minutes.
8)Dekontların gönderileceği e-mail adresi:  [email protected]E-mail address to send receipts: [email protected]

Kayıt Ücretleri  / Registration Fees
Erken Kayıt / Early Registration
Sözlü Sunum
Oral Presentation
İlk Bildiri300 TLFirst Notification100 $
Diğer Bildiriler
(Bildiri Başı)
150 TLThe other notifications50 $
Online Bildiri200 TLOnline Notification60 $
En fazla 4 bildiri gönderilebilirA maximum 4 papers can be sent.
Geç Kayıt / Late Registration
Sözlü Sunum
Oral Presentation
İlk Bildiri400 TLFirst Notification120 $
Diğer Bildiriler
(Bildiri Başı)
250 TLThe other notifications70 $
Online Bildiri250 TLOnline Notification70 $
En fazla 4 bildiri gönderilebilirA maximum 4 papers can be sent.
Dış Katılımcı
External Partipicant
100 TL / Günlük30 $ / Daily
Sunum Yapacak Yazar Dışındaki KatılımcılarEvery Participant Except the Presenter Author

Kayıt Ücretlerine Dahil Olan Hizmetler / Services Included in Registration Fees 
Katılım BelgesiParticipition Certificate
KatılımParticipating in the Scientific Meeting
Kongre ÇantasıCongress Bag
Basılı MateryallerPrinted Materials
Sunumcuya ait 1 adet Öğle YemeğiLunch
Kahve MolalarıCoffee Break

İptal ve İade Koşulları  /  Cancellation and Refund Circumstance
15 Mayıs tarihine kadar yapılan iptallerde kongre katılım ücretinin %50’si iade edilir.In case of cancellations made by 15 May 2018, 50% of the registration fee will be refunded.
1 Haziran tarihinden sonra yapılan iptallerde kongre ücreti iade edilmez.The congress fee will not be refunded after 1 June 2018.

HESAP BİLGİLERİ /  ACCOUNT DETAILS
Alıcı Adı Soyadı:Umut Saray
IBAN No.:TR64 0011 1000 0000 0058 1918 87
Hesap No – Şube Kodu :58191887 – 03663
Para Birimi:TL
Banka Adı:QNB FİNANSBANK
Name  Surname:Umut Saray
IBAN No.:TR53 0011 1000 0000 0069 7482 77
Account No – Branch No:69748277 – 3663
Para Birimi:$
Banka Adı:QNB FİNANSBANK