ACCEPTED NOTIFICATIONS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Yazar
Çalışma
Hacer ŞivilÖğrencilerin Meşru İhbarcılığa Yönelik Tuttum ve Niyetleri
Sümeyye Dinler KöksalEdebiyat Eğitiminde 'Disiplinlerarası' Boşluk
Murat GençYARATICI MUHASEBE UYGULAMALARININ ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILAN MODELLER
Meral ÖztürkÜniversite Gençliğinin Değerlerinin Sosyodemografik Faktörlere Göre İncelenmesi
Beste Gökçe ParsehyanThe Importance of Post-Fordist Management Model in the Emergence of Arts Management
Funda Rana AdaçaySendikalarda Kadınların Eksik Temsilinin Bir Nedeni Olarak Toplumsal Cinsiyet
Songül TümkayaÇukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri
Yusuf Mehmet AkayUluslararası İlişkilerde Diplomasinin Propagandadan Kamu Diplomasisine Dönüşümü
Sebile Başok DişKADIN DÜŞMANLIĞININ KÖKENLERİ
Bilal NergizII. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÜNYADAKİ ASKERİ DARBELER
Sevda KamanMehmet Akif Ersoy’un Şiir Dili
Mustafa Oğuz GökAba Dokumacılığı ve Aba’nın Genel Özellikleri
Mustafa Oğuz GökSpor Alanında E-Textile Tasarım Uygulaması
Mustafa Oğuz GökTasarımda Elektronik Tekstiller
Yasemin Deniz KoçSİSTEMİK RİSK VE TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ
Yasemin Deniz KoçPOLİTİK RİSKİN DÖVİZ PİYASASINA ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
Ferhunde Küçükşen ÖnerSANATÇI, SANAT KURAMCISI, ELEŞTİRMENİ VE EĞİTİMCİSİ AÇISINDAN ESTETİĞİN ÖNEMİ
Zübeyir BütünerALMAN SEYYAH ANDREAS DAVİD MORDTMANN’IN BİGA (ÇANAKKALE) İZLENİMLERİ
Deniz Ünal AdıgüzelTIKLAMA TUĞLAYA KARŞI: AKADEMİSYENLER İLE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
Banu ÜnalCANTERBURY’Lİ ANSELMUS VE SKOLASTİK DÜŞÜNCE
Ramazan KocakayaKadın Cinayetleri: Bir Vaka Analizi
Ramazan KocakayaSosyal Hizmet Alanında Çalışan Profesyonellerin Şiddet Deneyimleri
Yasemin Deniz KoçKATILIM 30 ENDEKSİ (KTLM-30) İLE BORSA ISTANBUL-30 (BIST 30) ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
Aygen ÇakmakÜniversite Öğrencilerinin Yaratıcı Kişilik Özellikleri ile Anne Babaya Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hande ŞahinKız Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolü Streslerinin Belirlenmesi
Edib Ali PehlivanlıAKADEMİK ETİK DEĞERLER VE İŞKOLİKLİK: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Murat KaraFİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJA BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Fatih OrhanUlusötesi Bir Millet: Ana Vatanlarından Sürgün Edilen Ahıska Türkleri
Hande ŞahinSOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE ETİĞİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Yunus ErgenDijital Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Platformları: Konya’daki Özel Şirketler Üzerine Bir İnceleme
Yunus Ergenİslamofobinin Siyasal Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Donald Trump Örneği
Fehime AslanTeaching Pragmatic Competence in Prep School Classes through Task Based Activities
Murat KaraVAN İLİNDEKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ
Deniz Ünal AdıgüzelPorter’ ın Beş Güç Analizi Işığında Türk Medikal Turizm Sektörüne Küresel Bir Bakış
Cemre Eda YarKAMU HASTANELERİNDE AKTİF BÜYÜKLÜĞE GÖRE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN BELİRLENMESİ
Aslıhan Ardıç ÇobanerFacebook’ta Yiyecek ve İçecek Markalarının Çocuklara Yönelik Stratejileri Üzerine Bir Analiz
Serkan DericiTürkiye’de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinin Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü
Enes BaloğluDijital Medyada Sağlık Haberlerinin Sunumu
Enes BaloğluYeşil Sokak Holiganları Filminin Alımlama Analizi
Enes BaloğluKamu Diplomasisi Bağlamında Kudüs Söylemi
Murat GençTürkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyüme Olgusu
Emine Doğan ÇulhaÖğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Durumlarının Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği
Derya EmirTHE QUEST OF A FEMALE CASTAWAY IN J. M. COETZEE’S FOE
Bora GöktaşGIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Serpil SoydanYUNUS EMRE’NİN ELVÂN-I ŞİRÂZÎ’YE ETKİSİ
Oğuz CiğercioğluBilgi, Yenilikçi Yapı ve Teknolojik Gelişimin Mekânsal Boyutu
Kadriye HökelekliDil Öğrenimini Dil Edinimine Çevirebilmek
Özlem DemirTürkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sisteminin Değerlendirilmesi
Özlem DemirKemal TAHİR’in “Yediçınar Yaylası” Romanında Türk Toplumsal Yapısının Temsili ve Feodalizm Eleştirisi
Müzeyyen ÖzhavzalıÇevrimiçi Oyun Bağımlılığının Üniversite Düzeyinde Geçerliliği Üzerine Bir Uygulama
Etem ÇalıkOSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE GEÇİRDİĞİ SAFHALAR
Naime YaprakKayseri İlindeki Mobilya Firmalarının Küreselleşme İle Birlikte Yeni Stratejileri Üzerine Bir Araştırması
Aslıhan Ardıç ÇobanerDijital Medyada Katılımcı Gazetecilik: Yurttaş Gazeteciliği, Veri Gazeteciliği ve Blog Gazeteciliği
Yılmaz DaşlıDünya’da ve Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği
Aygen ÇakmakÜniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zerrin KılıçarslanDöviz Kuru Oynaklığının Belirleyicileri
Ezgi Akıncı DemirbaşÜniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Ve Mağduriyet Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Recep YünerAnkara Vilayeti Salnamelerine Göre Osmanlının Son Dönemlerinde Kayseri, Kırşehir ve Yozgat’ta Demografik Yapı
Volkan ArıkanTÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE ULUSAL MESLEK STANDARTLARI
Gülay KaramanFuat Köprülü’nün Şeyh Gâlib’e Dair Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme
Nigar ÖzçetinİŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUN OLDUKLARI OKULLLARA VE BÖLÜMLERE GÖRE ANALİZİ
Nagihan KantarcıBİST FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ 570 NUMARALI DENETİM STANDARDI KAPSAMINDA ANALİZİ
Özlem YılmazBAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN MUHASEBEDE HATA VE HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE ÖNLENMESİ
Burcu Gülsevil BelberTurizmde Destinasyon Markalaşması: Niğde Üzerine Bir Uygulama
Türkan GözütokRECAİZADE MAHMUT EKREM'İN YAZDIĞI BİR TAKRÎZ ÖRNEĞİ: İDES'E TAKRÎZ
Ebru Araç IlgarSPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ SPOR KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Ulvi SandalcıTürkiye’de Kamu Harcamalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Seyfullah KaraANADOLU SELÇUKLU SULTANI II.SÜLEYMANŞAH’IN DİNÎ VE ENTELEKTÜEL YÖNÜ
Edib Ali PehlivanlıAKADEMİK PERSONELİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKEN ÖZELLİKLERİNE GÖRE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGILARININ ANALİZİ
Azize EsmerayFİRMA DEĞERİNİ BELİRLEMEDE MUHASEBE BİLGİSİNİN ROLÜ, PANEL VERİ ANALİZ ÖRNEĞİ

————————————-  güncellenecektir / to be updated

When you need essay help, you can hire an expert from a variety of resources. Most of these providers come with a price starting at $11/page. BestEssay writers work starting from scratch to produce the information you need and they https://www.we-heart.com/2022/06/07/top-7-decent-essay-writing-services-to-use-in-2022/ also have internal editors to assure that your paper is flawless. BestEssay isn’t compromising on quality because they are trying to reduce costs. This means they can deliver top-quality writing for low costs.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir