IMPORTANT DATES / ÖNEMLİ TARİHLER

Congress Date:05-08.07.2018
Asbtract Submissions Deadline:1 June 2018
Early Registration Deadline:18 May 2018
Last Registration Date:1 June 2018
Announcement of Congress Program:15 June 2018
Full Paper Deadline:20 September 2018
(Full Paper is not Necessary)
Abstract E-book:October 2018
Full Paper E-book:October 2018
Kongre Tarihi:05-08.07.2018
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:1 Haziran 2018
Erken Kayıt Son Tarih:18 Mayıs 2018
Son Kayıt Tarihi:1 Haziran 2018
Sempozyum Program İlanı:15 Haziran 2018
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:20 Eylül 2018
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ekim 2018
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:Ekim 2018