Davetiye / Invitation

 • 5-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenmiş olan kongremiz başarı ile gerçekleştirilmiştir. İlgili Fotoğraflar için tıklayınız.
 • The congress held on 5-8 July was successful. Click for Related Photos.
Dear Colleagues and Scientists,

With the support of Kırıkkale University and İstanbul Kültür University, II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018) will be held in Ürgüp, Nevşehir on 05-08/07/2018. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English. The main topics of the congress are given in below;

 • Anthropology
 • Archaeology
 • Banking
 • Geography
 • Study Economics and End.Relations
 • Behavioral Sciences
 • Demography
 • Linguistics
 • Literature
 • Educational Sciences
 • Educational Technology
 • Econometrics
 • Economy
 • Philosophy
 • Journalism and Media Studies
 • Entrepreneurship
 • Fine Arts
 • Law
 • Communication Sciences
 • Human Resource Management
 • Women’s Studies
 • Public Administration
 • Rural Development
 • Finance
 • Vocational
 • Architecture
 • Accounting and Finance
 • Organizational Behavior
 • Marketing
 • Psychology
 • Recreation
 • Health Care Management
 • Art History
 • Political Science
 • Social Services
 • Social Policy
 • Social Psychology
 • Sociology
 • Sport Science
 • Criminal Science
 • Violence Research
 • History
 • Tourism
 • International Relations
 • Management Information Systems
 • Management and Organization
 • Other topics

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text (Not Necessary) of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal)  or Kırıkkale University Journal of Social Science”  or The Journal of Social Science in the next issue.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

Kırıkkale Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi desteği ile 05-08 / 07 / 2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Sosyal ve Beşeri Bilimler (BILMES SC-HM 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Bankacılık
 • Coğrafya
 • Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkileri
 • Davranış Bilimleri
 • Demografi
 • Dil Bilimi
 • Edebiyat
 • Eğitim Bilimleri
 • Eğitim Teknolojileri
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Felsefe
 • Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 • Girişimcilik
 • Güzel Sanatlar
 • Hukuk
 • İletişim Bilimleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kadın Araştırmaları
 • Kamu Yönetimi
 • Kırsal Kalkınma
 • Maliye
 • Mesleki Eğitim
 • Mimarlık
 • Muhasebe ve Finans
 • Örgütsel Davranış
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Rekreasyon
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sanat Tarihi
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimleri
 • Suç Bilimi
 • Şiddet Araştırmaları
 • Tarih
 • Turizm
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Diğer Alanlar

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri (Zorunlu Değildir) e-kitap olarak basılacaktır. Seçilen bildiriler, ilgili sayıda  Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Dergisi (ISVOS Journal)  yada  Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yada Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider) dergilerinde yayınlanacaktır. (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi özel sayı yayınlayacaktır.)

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu